Abp Jędraszewski: Wielkie zadanie ochrony świata

Kraków. – Stajemy się szczególnie uzdolnionymi do tego, aby z wdzięcznością wobec Boga patrzeć na to wszystko, co nas otacza i co staje się dla nas wielkim zadaniem ochrony tego świata, zatroskania o ten świat, robienia wszystkiego, aby ten wielki skarb, jakim jest świat, nie został przez nieodpowiedzialność człowieka zniszczony – mówił abp Marek Jędraszewski podczas noworocznej mszy św. w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie.

W homilii metropolita krakowski nawiązał do orędzia papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień Pokoju, w którym Ojciec Święty mówił o nawróceniu ekologicznym.

Napisz komentarz

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search