Czy książę Paweł Sanguszko straci honorowe obywatelstwo Tarnowa?

Dziś w rozmowie dnia o 10-latach sporów sądowych pomiędzy miastem Tarnów. Wszystko wskazuje na to, że tereny na Górze św. Marcina, podarowane miastu przez księcia Romana Sanguszkę jeszcze w 1938 roku, staną się realnie własnością mieszkańców Tarnowa. Miasto nie będzie musiało zapłacić za nie miliona złotych. Po tych dziesięciu latach w sądach w Tarnowie rozpoczęła się dyskusja, czy przyznanie honorowego obywatelstwa Tarnowa 17-letniemu (w 1990 r.) Pawłowi Sanguszce to była dobra decyzja radnych…

Napisz komentarz

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search