Czy zapłacimy dług wojenny Ameryce ? Pytał w marcu 1933 r. IKC

Onegdaj odjechał via Wiedeń ambasador polski przy rządzie St. Zjednoczonych, p. Stanisław Patek do Genui. W Genui wsiądzie p. ambasador na okręt, który go zawiezie do Ameryki. W związku z objęciem władzy przez nowy rząd, p. amb. Patek przyśpieszył swój powrót na stanowisko.

W Waszyngtonie będzie p. ambasador Patek pertraktował z rządem amerykańskim w sprawie płatności raty długu amerykańskiego. Przed wyjazdem p. ambasador przyjął sprawozdawcę politycznego „I. K. C.“, który w ten sposób zdaje relację ze swej z Nim rozmowy.

Resztę można doczytać w tym numerze pochodzącym ze zbiorów Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

[real3dflipbook id=”1″]

Dodał /

Napisz komentarz

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search