//

Katowice wydały „Kalendarz Trzech Religii. Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie”

9 minut czytania
fot. UM Katowice

Po raz dziewiąty Katowice wydały „Kalendarz Trzech Religii” jest owocem współpracy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, a także środowisk naukowych i kulturalnych. 

– Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które obecnie powinno szczególnie głośno wybrzmiewać w naszym kraju. Cieszę się, że tegoroczne wydanie kalendarza przedstawia symbole życia i nadziei, które są wspólne dla trzech religii – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Kalendarz został wydrukowany dotąd w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, jest on dostępny dla mieszkańców i osób zainteresowanych bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej na Rynku 1 w Katowicach.

„Kalendarz Trzech Religii” jest narzędziem formowania do dialogu międzyreligijnego. Projekt jednoczy społeczności wyznaniowe miasta Katowice, jest efektem współpracy i pogłębiania wzajemnego szacunku wobec siebie i dziedzictwa kulturalnego. Pierwsza edycja Kalendarza miała miejsce w 2013 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem – nakład został zwiększony do ponad 5 tysięcy rocznie. Kalendarz opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnot żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego:

– Minione lata pokazały, że „Kalendarz Trzech Religii” jest bardzo potrzebny. Istotny jest przede wszystkim jego aspekt edukacyjny, kształtujący w nas umiejętność odkrywania bogactwa różnych kultur i religii jako dobra wspólnego i angażowania się w jego utrwalanie i pomnażanie – mówi dr Mariola T. Kozubek z Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, redaktor merytoryczna kalendarza. W czasach pluralizmu kulturowego jesteśmy wezwani do tego, aby „z szacunkiem myśleć, mówić i pisać o innych ludziach i to nie tylko w ich obecności, ale zawsze i wszędzie, unikając niesprawiedliwej krytyki i pomówień. W realizacji tego celu szczególną rolę odgrywają rodziny, szkoły, edukacja religijna i wszelkie formy komunikacji medialnej”. Nasz Kalendarz jest konkretnym narzędziem na tej drodze.

– Kiedy mówimy, że Katowice są wielokulturowe, to odnosimy to także do pluralizmu religijnego. Kościół katolicki proponuje różne formy dialogu międzyreligijnego: ‘dialog życia’, ‘dialog działań’, ‘dialog ekspertów, prowadzony przez znawców różnych tradycji i religii oraz ‘dialog doświadczeń religijnych’ wynikających z urzeczywistniania mądrości, zawartej w nauczaniu i tradycji poszczególnych religii. Kalendarz Trzech Religii jest przestrzenią do realizowania tych wszystkich form dialogu – mówi ks. dr Tadeusz Czakański, delegat abpa W. Skworca ds. dialogu z islamem i judaizmem

– Dialog międzyreligijny to nie są wyłącznie dyplomatyczne spotkania, ale też codzienny kontakt ludzi różnych wyznań. Kalendarz bardzo pozytywnie wpływa na ten dialog. Gdyby nie on, prawdopodobnie nie byłoby w Katowicach Dni Judaizmu czy Chrześcijaństwa wśród Muzułmanów. Prace nad tym kalendarzem pozwalają nam się lepiej poznać, spotkać się nie tylko na stopie zawodowej, ale i prywatnej. Kalendarz jest wynikiem pracy i atmosfery, która jest między nami. Na pewno jej nie powoduje, ale zdecydowanie przyczynia się do jej polepszenia. Jest też niezwykle ważne, abyśmy w czasie, gdy zarówno w Polsce jak i na całym świecie nie brakuje ludzi, którzy obsesyjnie próbują nas dzielić, prowadzili nadal przyjazny dialog i koncentrowali się na tym co nas łączy. Mimo ograniczeń wynikających z panującej pandemii jestem przekonany, że nawet on-line i zza maseczek będziemy się do siebie uśmiechać i będziemy życzliwi. Społeczna atmosfera miasta Katowice sprawia, że nie jest to trudne – mówi Włodzimierz Kac, Przewodniczący Gminy Żydowskiej.

– W dialogu międzyreligijnym i ekumenicznym tym wyraźniej odsłania się pełną napięć i niejednoznaczności dynamikę symboliki wewnątrz religii, która ma swój dramatyzm. Dialog ten nie prowadzi do uniformizacji symboliki i zestawienia jej w podręcznikowych (przydatnych np. przy krzyżówkach) tabelach, ale zmierza do rzetelnego odkrywania różnic i podobieństw – także pozornych różnic i złudnych podobieństw – w artykułowaniu i intepretowaniu ludzkich doświadczeń z pomocą symboliki religijnej. Dialog ten, dzięki dopełnianiu się różnych spojrzeń i innych punktów widzenia, pozwala odczytywać na nowo symbolikę, która częstokroć utraciła swą religijną wymowę (bo stała się banalna lub uległa estetyzacji). W perspektywie tego dialogu proponuje się spojrzenie na symbolikę religijną, której różne przejawy dostrzec można w codziennym doświadczeniu i środowisku, także w przestrzeni miasta Katowice – mówi dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ religioznawca, Uniwersytet Śląski – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

– Warto jeszcze dodać, że w „Kalendarzu Trzech Religii” zamieszczono także informacje o ważnych wydarzeniach związanych z życiem religijnym, kulturowym, gospodarczym czy społecznym Katowic. W ten sposób przybliżana jest problematyka zarówno wierzącym jak i osobom o przekonaniach niereligijnych. Jednocześnie terminarz współuczestniczy w kształtowaniu wizerunku miasta jako miejsca otwartego na wzajemny dialog i współpracę, szanującego odmienność oraz dążącego do pokojowego współistnienia jego mieszkańców – twierdzi dr hab. Aleksandra Pethe, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, medioznawca.

– W obecnych czasach niezmiernie ważne jest pielęgnowanie naszych kultur i tradycji. Ten kalendarz jest bardzo pozytywnym świadectwem współistnienia i dialogu Śląskiej społeczności. Jest on wyczekiwanym prezentem zarówno w Polsce jak, i za granicą – mówi Abdul Jabbar Koubaisy, Dyrektor Centrum Kultury i Dialogu DOHA w Katowicach, Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP.

– Ten kalendarz pokazuje, że chociaż pewne święta nazywamy inaczej, to często celebrujemy to samo. Nasze kalendarze wzbudzają wielkie zainteresowanie. Przekazałem je biskupom diecezjalnym i teraz otrzymuję od nich telefony z prośbą, czy mógłbym przesłać więcej egzemplarzy. W ten sposób kalendarze trafiły już do województwa opolskiego czy małopolskiego – mówi ks. bp dr Marian Niemiec, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach. (BP)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.