Milion na most w Ostrowie

Podsumowaniu dotychczasowych działań w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej poświęcone było spotkanie Zarządu Województwa Małopolskiego z Zarządem Powiatu Tarnowskiego. W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie marszałek Małopolski Witold Kozłowski przekazał staroście Romanowi Łucarzowi symboliczny czek na milion złotych jako dofinansowanie do kapitalnego remontu mostu w Ostrowie.
 
Otwierając spotkanie starosta Roman Łucarz podziękował władzom Małopolski za otrzymywane wsparcie w ostatnich miesiącach. – Wszystko, wszystkie obszary w naszym regionie wymagające pomocy i wsparciach po wybuchu epidemii koronawirusa w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to wsparcie otrzymały – stwierdził. – Otrzymaliśmy między innymi cztery nowoczesne karetki pogotowia, w pełni wyposażone w sprzęt medyczny za kwotę 2,5 mln zł. Za otrzymane z województwa pieniądze mogliśmy zakupić środki ochrony osobistej czy termometry. Mogliśmy wypłacić premie i nagrody pracownikom Domów Pomocy Społecznej narażających swoje zdrowie w czasie epidemii. Długo można byłoby wyliczać. A teraz jeszcze milion na remont mostu. Jeśli miałbym określić współpracę samorządu naszego powiatu z zarządem województwa w skali od jeden do dziesięciu to oceniłbym na jedenaście.
 
Pierwszy etap kapitalnego remontu mostu w Ostrowie właśnie się rozpoczyna. Podpisana została umowa z wykonawcą i przekazany został plac budowy. Wartość inwestycji to blisko 7 mln zł. Premier z rezerwy budżetu państwa przekazał na ten cel 4 mln zł, zarząd województwa milion, reszta potrzebnej kwoty to wkład własny powiatu tarnowskiego.
 
Marszałek Witold Kozłowski podkreślił, że nie byłoby tych wszystkich działań, tej pomocy o której mówił starosta bez radnych wojewódzkich, bo to oni układają budżet, a potem wspierają zarząd w jego realizacji.
 
– Nasz zarząd przyjął zasadę, że jeśli jest oczekiwanie ze strony środowisk lokalnych, aby wspierać określone przedsięwzięcia to tego wsparcia udziela. Jeśli jest taka nagła i kryzysowa sytuacja jak z przeprawą w Ostrowie to staramy się udzielać pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego – powiedział Witold Kozłowski.
 
Wicemarszałek Łukasz Smółka chwalił skuteczność władz samorządowych powiatu tarnowskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i ich dobre wykorzystywanie. Mówił o dużych nakładach na służbę zdrowia w ramach MTA i o tym, że mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią zarząd województwa nie zatrzymał żadnej inwestycji. W trakcie realizacji jest m.in. budowa połączenia między wierzchosławickim węzłem autostradowym a Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, kluczowej inwestycji dla rozwoju ziemi tarnowskiej.
 
– Dzisiaj podsumowujemy podjęte w Małopolsce działania w ramach Tarczy, ale musimy już myśleć o nowej perspektywie unijnej. Wkrótce planowane jest kolejne spotkanie z samorządami regionu tarnowskiego w celu omówienia planowanych tutaj przedsięwzięć. Do wydania wkrótce jest też 100 mln zł na rewitalizację. Z pieniędzy tych skorzystają również gminy z powiatu tarnowskiego – stwierdził Łukasz Smółka.
 
Marta Malec-Lech z zarządu województwa poinformowała, że rusza transza pieniędzy z pakietu edukacyjnego na wsparcie szkół w ramach transformacji cyfrowej.
 
– Dofinansowania będą dostępne dla różnych typów szkół. Na zakup sprzętu i oprogramowania, na wsparcie nauczania zdalnego. Będzie wsparcie dla edukacji zawodowej, m.in. na przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń. Chcemy wypracować dobre praktyki w tym względzie, na których inni w Polsce będą się mogli potem wzorować – dodała Marta Malec-Lech.
 
Edward Czesak z zarządu województwa omówił planowane przedsięwzięciach w ramach pakietu rozwoju. Stwierdził, że tarcza antykryzysowa spełniła w Małopolsce swoje zadanie dzięki ścisłej współpracy samorządu województwa z administracją rządową, środowiskami medycznymi i przedsiębiorcami.
 
– Ta współpraca owocowała tym, że podejmowaliśmy skuteczne działania z wyprzedzeniem. I bardzo ważne jest to, że tak wszystko udało się poukładać, iż realizowane jest wszystko co związane jest z rozwojem gospodarczym – podkreślił Edward Czesak.
W spotkaniu w tarnowskim starostwie uczestniczyli również posłowie Anna Pieczarka, Urszula Rusecka i Wiesław Krajewski oraz radni województwa Anna Mikosz i Wojciech Skruch.
 
Źródło: tarnowskie starostwo

Napisz komentarz

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search