Jest umowa na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy Tarnowa

Grzegorz Skowron
Fot. GDDKiA Tarnów

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa – informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 przebiegać będzie na wschód od miasta i poprzez nowy węzeł połączy autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) opracuje MULTICONSULT Polska.

- reklama -

Planowana droga umożliwi całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady. Zapewni też krótszy dojazd do autostrady A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła. – Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu na granicy woj. małopolskiego i podkarpackiego. Poprawi się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych położonych w południowo-wschodniej Polsce – podkreśla Kacper Michna.

- REKLAMA -

Plany GDDKiA zakładają budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R.

- Advertisement -

– Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które przedstawimy lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, wystąpimy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne – podaje przedstawiciel GDDKiA.

Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji STEŚ-R to 42 miesiące od podpisania umowy. Wartość prac projektowych to 8,5 mln zł.

(AI GEG)

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *