Policjant z Krakowa szefem w ważnej unijnej instytucji

Podzielże się tym

Fot. małopolska policja

Mł. insp. Marcin Wydra z Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie będzie szefem sekcji planowania operacyjnego w Dyrektoriacie Cywilnych Zdolności Planowania i Prowadzenia Operacji (CPCC). To służba działań zewnętrznych Unii Europejskiej.

W ramach obowiązków na nowym stanowisku mł. insp. Wydra będzie kierował i nadzorował proces planowania operacyjnego cywilnych misji zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej – również tych, w które zaangażowane są polskie kontyngenty policyjne. Funkcja ta pozwala realnie wpływać na kształt misji oraz sposób ich prowadzenia. Stanowisko ma charakter kontraktowy i przewidziane jest na okres 4 lat.

Obecnie prowadzonych jest 14 takich misji: w Ukrainie, Kosowie, Gruzji, Armenii, Mołdawii, Terytoriach Palestyńskich (dwie), Somalii, Libii, Iraku, Mali, Nigrze, Republice Środkowoafrykańskiej, oraz państwach Zatoki Gwinejskiej. Głównym ich celem jest wzmacnianie zdolności służb bezpieczeństwa wewnętrznego (policja, straż graniczna i przybrzeżna, żandarmeria) i instytucji wymiaru sprawiedliwości (prokuratura, sądy, więziennictwo) w tych krajach poprzez szkolenia, doradztwo oraz pomoc w implementacji niezbędnych reform, a także, w przypadku misji obserwacyjnych w Gruzji i Armenii, bezstronne raportowanie o sytuacji w rejonach przygranicznych.

Mł. insp. Marcin Wydra służbę w Policji pełni od 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe – pełnił służbę w kontyngentach polskiej policji w Kosowie (2003, 2005, 2010) oraz Bośni i Hercegowinie (2004), a także, jako ekspert narodowy, w Sekretariacie Generalnym ONZ w Nowym Jorku (2012-2016) oraz Służbie Działań Zewnętrznych UE w Brukseli (2017-2023). 

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.