Rekrutacja do liceów i techników. Rekordowe zainteresowanie – 10 chętnych na jedno miejsce

Podzielże się tym

Fot. Archiwum

Znamy wyniki tegorocznej rekrutacji do krakowskich liceów, techników i szkół branżowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim. Ale rekordowym – klasy dla techników-programistów w Technikum Łączności, gdzie na jedno miejsce przypadało blisko 10 chętnych.

W rekrutacji prowadzonej tylko do miejskich liceów na uczniów czekało aż 6 178 miejsc. Do techników – 4 024 miejsca, a do branżowych szkół I stopnia – 1 284. O przyjęcie do wskazanych szkół jako szkoły pierwszego wyboru ubiegało się 12 133 kandydatów, w tym do liceów – 7 917, do techników – 3 738 i do branżowych szkół – 478 kandydatów. Oznacza to, że aż 3 156 to absolwenci spoza Krakowa.

Do szkół zostało zakwalifikowanych 10 372 kandydatów (6 107 do liceów, 3 731 do techników i 534 do szkół branżowych), co oznacza, że dla blisko 2 tys. chętnych zabrakło miejsca. Na uczniów czeka nadal 657 wolnych miejsc (w tym w liceach – 71, technikach – 228 i szkołach branżowych – 358).  – Należy podkreślić, że wspomniane dane dotyczą tylko szkół prowadzonych przez miejski samorząd, a ofertę rekrutacyjną uzupełniają także szkoły niesamorządowe. Z oferty tej mogą korzystać uczniowie z Krakowa oraz z innych miejscowości – zaznaczają miejscy urzędnicy.

Ze względu na brak zainteresowania nauką w zawodach, z oferty rekrutacyjnej części branżowych szkół I stopnia i techników usunięto grupy rekrutacyjne, do których nie było chętnych lub ich liczba nie pozwalała na rozpoczęcie kształcenia w nowym roku. Liczba miejsc w takich grupach wynosiła 457.

Które szkoły cieszyły się największym zainteresowaniem?

W tym roku kandydaci w liceach najchętniej aplikowali do klas z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim – 6,29 podania na 1 miejsce w IV Liceum Ogólnokształcącym, 4 podania na 1 miejsce w VII Liceum Ogólnokształcącym i 3,93 podania na 1 miejsce w X Liceum Ogólnokształcącym.

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyły się grupy rekrutacyjne dla zawodu  technik-programista w Technikum Łączności – 9,53 podań na 1 miejsce, technik logistyk w Technikum Komunikacyjnym nr 25 – 3,13 podania na 1 miejsce i technik programista w Technikum Elektryczno-Elektronicznym nr 7 – 3,13 podania na 1 miejsce.

Co roku niepokojącym zjawiskiem jest jednak składanie podań nawet do najbardziej popularnych liceów i techników przez uczniów ze zbyt niską liczbą punktów. Np. w tym roku – uczeń mający zaledwie 29,35 punktów aplikował o przyjęcie do technikum.

Co dalej?

Od 19 lipca do 26 lipca zakwalifikowani uczniowie mogą potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, można to zrobić, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Warto pamiętać, że w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednie orzeczenia:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym.

Dotyczy to nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E). Skierowania na badanie lekarskie są wydawane do 26 lipca przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

Rekrutacja uzupełniająca już od 28 lipca

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do żadnej ze szkół, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Będzie ona prowadzona przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po ogłoszeniu list przyjętych, czyli od 28 lipca. Tak jak pierwszy etap rekrutacji, także rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Mogą w niej uczestniczyć także kandydaci, którzy zostaną przyjęci do szkół w rekrutacji zasadniczej.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.