Zakończyła się budowa trzech zbiorników przeciwpowodziowych w dolinie Serafy

Podzielże się tym

Fot. PAP/Łukasz Gągulski

Zakończyły się prace przy budowie suchych zbiorników Malinówka 1, Malinówka 2 i Serafa 2, które przyczynią się do poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy w Krakowie. Na obszarach tych dochodziło do podtopień po ulewnych deszczach.

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas briefingu dotyczącego zakończenia przedsięwzięcia, ma ono szczególne znaczenie dla zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego dla tej części miasta. Podkreślił, że jest to tylko część z wielu zadań chroniących przed powodzią, wykonanych w ostatnim czasie na prawym i lewym brzegu Wisły poniżej stopnia Dąbie w Krakowie.

– Właśnie te inwestycje dają to poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Krakowa – zaznaczył Adamczyk. Szef resortu infrastruktury przypomniał, że zbiorniki jeszcze w trakcie budowy – przed dwoma miesiącami – uchroniły mieszkańców okolicznych obszarów przed wezbranymi wodami potoku Malinówka.

Jak zaznaczył wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki, zrealizowane przedsięwzięcie dotyczy ochrony mieszkańców przed powodzą – jednego z najważniejszych zadań za jakie odpowiadają Wody Polskie. – Inwestycja już działa, daje wymierne efekty mieszkańcom i to jest najważniejsze – wskazał wiceprezes.

Według Wód Polskich zrealizowane inwestycje ochronią tereny położone poniżej zbiorników oraz poprawią zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy. Na obszarach tych dochodzi do podtopień po ulewnych deszczach.

W ramach prac wykonano urządzenia przelewowo upustowe, zapory boczne, zaporę czołową zbiornika oraz czaszę zbiornika. Aktualna pojemność trzech zbiorników i zbiornika Bieżanów wynosi 336 tys. m sześc.

Obiekty będą pracować w kaskadzie pięciu zbiorników: dwóch na rzece Serafie (w tym istniejący zbiornik Bieżanów) oraz trzech na potoku Malinówka. Pięć zbiorników zabezpieczy obszar 16,5 tys. ha. Całość inwestycji ma kluczowe znaczenie dla podniesienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Starego Bieżanowa.

Koszt budowy tych trzech zbiorników to prawie 30 mln zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych – Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa.

(PAP)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share via