Od 1 sierpnia wielu cudzoziemców straci prawo legalnego pobytu w Polsce

Grzegorz Skowron
Fot. karpacki.strazgraniczna.pl

W związku ze zniesieniem stanu epidemii cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce na podstawie przedłużonych dokumentów pobytu, utracą od 1 sierpnia 2023 roku prawo legalnego pobytu w Polsce – ostrzega Straż Graniczna.

- reklama -

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku od dnia 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. To powoduje, że szczególne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom przestaną być stosowane z końcem lipca.

- REKLAMA -

Po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – to jest od dnia 1 sierpnia 2023 r. – zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. „Zatem z dniem 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium RP na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt lub w związku z przedłużonym terminem dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium RP wynikającymi z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – tracą prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium RP na podstawie ww. uprawnień” – informuje Straż Graniczna. I ostrzega, że wobec cudzoziemców, którzy nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjęte zostaną działania przewidziane przepisami ustawy o cudzoziemcach.

- Advertisement -

(AI GEG)

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *