Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” w tarnowskim CKiW OHP

1 minuta czytania

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”

CEL PROJEKTU: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników, objętych wsparciem osób młodych w wieku 15 – 16 lat poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu .

TERMIN TRWANIA PROJEKTU: maj 2016 – sierpień 2017 roku
UCZESTNICY  PROJEKTU:

osoby w wieku 15 – 16 lat (ukończony 15 rok życia i nieskończony 17 rok życia),
z racji wieku osoby bierna zawodowo,
osoby zaniedbujące obowiązek szkolny,
znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,
osoby wykazujące słabe wyniki w nauce (średnia na koniec roku 2014/2015 – 2,9 i niżej),
frekwencja poniżej 80%

UCZESTNIKOM PROJEKTU PROPONUJEMY:

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży
kursy języka angielskiego,
warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
zakup wyprawki edukacyjnej

UCZESTNIKOM PROJEKTU PRZYSŁUGUJE:

wyżywienie w trakcie  zajęć szkoleniowych,
dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu,

Udział w projekcie „Akcja Aktywizacja –YEI” jest całkowicie BEZPŁATNY!

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.