Ptasia grypa w Krakowie i okolicach. Wojewoda wprowadza nakazy i zakazy

Podzielże się tym

Fot. Flickr

Wojewoda małopolski podpisał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego i wielickiego. Część terenów została uznana za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków, część – za obszar zagrożony ptasią grypą.

W przypadku miasta Krakowa za obszar zapowietrzony uznany został teren północnej części miasta do ulic: Kocmyrzowskiej, Luborzyckiej, Grębałowskiej, Studziennej, Karola Darwina, Niewielkiej, Lubockiej, Wielkich Pieców, Organki, Glinik, Spławy, Węgrzynowickiej.

Za obszar zagrożony uznany został teren północno-wschodniej częścimMiasta Krakowa do ulic: Alei 29 Listopada, Lublańskiej, Młyńskiej, Janusza Meissnera, Stanisława Lema, Alei Pokoju, Nowohuckiej, do rzeki Wisły, do ulic: Półłanki, Tadeusza Śliwiaka, drogi ekspresowej S7, do rzeki Drwina Długa z wyjątkiem części miasta, stanowiącej część obszaru zapowietrzonego.

Obszar zapowietrzony w powiecie krakowskim ziemskim to: w gminie Kocmyrzów-Luborzyca miejscowości: Luborzyca, Dojazdów, Kocmyrzów, Głęboka, Krzysztoforzyce, Prusy, południowa część miejscowości Maciejowice do linii kolejowej nr 8, Sulechów, część południowa miejscowości Baranówka do ulic: Sympatycznej, Firlejów, Orzechowej, Słonecznej, Prostej, południowo-wschodnia część miejscowości Wysiołek Luborzycki do ulic: Pod Winnicą, Świętej Królowej Jadwigi, Bohaterów, część południowo-wschodnia miejscowości Wiktorowice do linii kolejowej nr 8.

Obszar zagrożony w powiecie krakowskim ziemskim to:

 • w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce miejscowości: Tropiszów, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Koźlica, Zofipole, Igołomia,
 • w gminie Kocmyrzów-Luborzyca miejscowości: Czulice, Karniów, Pietrzejowice, Rawałowice, Wola Luborzycka, Goszyce, Wilków, Marszowice, Goszcza, Łososkowice, Skrzeszowice, Sadowie, Łuczyce, Zastów, część północno-zachodnia miejscowości Wysiółek Luborzycki do ulic: Pod Winnicą, Świętej Królowej Jadwigi, Bohaterów, część północna miejscowości Maciejowice do linii kolejowej nr 8, część
  północno-zachodnia miejscowości Wiktorowice do linii kolejowej nr 8, część północna miejscowości Baranówka do ulic: Sympatycznej, Firlejów, Orzechowej, Słonecznej, Prostej,
 • w gminie Słomniki miejscowości: Zaborze, Polanowice, Szczepanowice, Trątnowice, Czechy,
 • część wschodnia gminy Michałowice do drogi krajowej nr 7,
 • część południowo-wschodnia gminy Zielonki do drogi krajowej nr 7

w powiecie proszowickim:

 • w gminie Koniusza miejscowości: Niegardów Kolonia, Gnatowice, Polekarcice, Koniusza, Posądza, Łyszkowice, Biórków Wielki, Biórków Mały, Zielona, Wronin, Wroniec, Siedliska, Wierzbno, Szarbia, Glewiec, Wąsów, Czernichów, Glew;
 • w powiecie wielickim:
 • w gminie Wieliczka miejscowości: Brzegi oraz Grabie
 • w gminie Niepołomice: zachodnia część miejscowości Niepołomice do ulic: Władysława Wimmera, Kolejowej i Brzeskiej.
ptasia grypa mapa

Na obszarze zapowietrzonym w zakładach, w których utrzymywane są ptaki, innych niż zakład, w którym potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu (oddzielnie od innych zwierząt – w tym zwierząt dzikich), w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów oraz niezwłoczne zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie wszelkich danych dotyczących wzrostu zachorowalności lub upadkowości lub znacznego spadku produkcyjności;
3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z utrzymywanymi ptakami bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się choroby;
5) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krakowie na jego wniosek;
6) unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych utrzymywanych ptaków zgodnie.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) przemieszczania utrzymywanych ptaków z zakładów i do zakładów;
2) odnowy populacji ptaków łownych;
3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń utrzymywanych ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
4) przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;
5) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów, pochodzących od utrzymywanych ptaków i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
6) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładów;
7) przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
8) przemieszczania obornika, w tym zużytej ściółki i używanej ściółki, pochodzących od utrzymywanych ptaków z zakładów;
9) przemieszczania skór, skórek i piór pochodzących od utrzymywanych ptaków z zakładów.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.