Stypendia dla najzdolniejszych Małopolan. Ruszył nabór wniosków

Podzielże się tym

Fot. Pixabay

W czwartek, 28 września 2023 roku, rozpoczął się nabór wniosków do Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. To program stypendialny samorządu województwa, skierowany do najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów. Nabór wniosków potrwa do 27 października.

W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2023/2024 można ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie:

 • dla uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej każdego typu, a także studentów pierwszego roku na dowolnym kierunku za szczególne osiągnięcia:
 • w zakresie aktywności społecznej,
 • artystyczne,
 • sportowe,
 • w naukach humanistycznych,
 • w naukach ścisłych,
 • w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.
 • dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów za szczególne osiągnięcia:
 • w zakresie aktywności społecznej,
 • w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
 • artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi odpowiednio:

 • dla uczniów szkół podstawowych klas V – VIII – 4.000,00 zł brutto,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studentów pierwszego roku dowolnego kierunku – 5.000 zł brutto,
 • dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów – 6.000,00 zł brutto.

Stypendium opodatkowane jest na zasadach ogólnych. 

W roku szkolnym/akademickim 2023/2024 planuje się przyznać dla najzdolniejszych uczniów i studentów z Małopolski ponad 400 stypendiów na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji można składać od 28 września do 27 października 2023 r. w następujący sposób:

 • Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JPII 2022/2023. O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • Osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2022/2023 w:
 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, budynek „B”,
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
 • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,
 • Agendach Zamiejscowych UMWM w: Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Zakopanem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej:  www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły