Teleporady Centrum Zdrowia Tuchów także w AOS

IKC
IKC

Już nie tylko lekarze rodzinni, ale i specjaliści udzielają teleporad. W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem z wizyt na odległość powinni przede wszystkim korzystać pacjenci ponad 30 poradni specjalistycznych Centrum Zdrowia Tuchów, pozostający pod opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Dzięki temu ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu, zapewniając większe bezpieczeństwo Pacjentom i personelowi medycznemu.

- reklama -

Z wizyty na odległość mogą korzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym – podaje NFZ. Przypomnijmy, że bez wychodzenia z domu możemy się także skonsultować z lekarzem rodzinnym. Taką możliwość oferują wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej Centrum Zdrowia Tuchów. Dzięki teleporadzie można otrzymać: zalecenia lekarskie, e-zwolnienie, e-receptę a jeżeli jest to konieczne sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Teleporadę w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w Centrum Zdrowia Tuchów można uzyskać codziennie w godzinach 18:00 – 08:00 oraz weekendy i święta całodobowo pod numerem telefonu 14 65 35 288.

- REKLAMA -

Osoby starsze, w trakcie i po leczeniu onkologicznym, chore na astmę i POCHP oraz inne osoby o obniżonej odporności powinny pozostawać w domu oraz ograniczyć wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych (np. w: galeriach handlowych, przychodniach, kościołach czy aptekach). Bardzo wiele osób z Pogórza pracuje za granicą, dlatego ważne jest by powracający do Polski, szczególnie z krajów podwyższonego ryzyka czyli z: Włoch, Niemiec, Austrii, Anglii i Belgii zastosowali prewencyjną kwarantannę. Oznacza to pozostanie w domu przez 14 dni od momentu powrotu i ograniczenie spotkań z innymi osobami.

- Advertisement -

W przypadku gorączki, duszności, kaszlu i podejrzeń u siebie koronawirusa prosimy o niezgłaszanie się do przychodni rodzinnej i najbliższego szpitala tylko bezzwłoczne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Najbliższy oddział zakaźny w pobliżu Tuchowa zlokalizowany jest w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *