Wkrótce rusza proces w sprawie nieprawidłowości w Wiśle Kraków

Podzielże się tym

Fot. commons.wikimedia.org

Na 4 października Sąd Okręgowy w Krakowie wyznaczył termin posiedzenia wstępnego w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Wiśle Kraków. O działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na szkodę spółki oskarżonych jest siedem osób, w tym była prezes klubu Marzena S.- C.

Posiedzenie wstępne odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Tego dnia mogą wstawić się pokrzywdzeni w tej sprawie.

Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Wiśle Kraków prowadziła Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Z końcem ub. r. śledczy skierowali do Sądu Okręgowego w Krakowie akty oskarżenia wobec siedmiu osób, którym zarzucono działanie, m.in. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, na szkodę spółki Wisła Kraków S.A. „oraz na szkodę jej wierzycieli, a także pomimo niewypłacalności spółki, nie zgłoszenie wniosku o jej upadłość”.

– W toku przeprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu postępowania ustalono, że sprawcy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pełniąc we władzach spółki Wisła Kraków S.A. funkcje zarządcze i będąc uprawnionymi do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, nadużyli swoich uprawnień oraz nie dopełnili obowiązków, wyrządzając w majątku Wisły Kraków S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie przewyższającej 9 mln zł, a nadto narazili spółkę na powstanie takiej szkody w kwocie ponad 860 tys. zł” – poinformowała po skierowaniu do krakowskiego sądu aktu oskarżenia rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek.

Według śledczych oskarżeni doprowadzili do zawarcia szeregu umów, które w rzeczywistości nie zostały na rzecz spółki zrealizowane. Posługiwali się również poświadczającymi nieprawdę fakturami vat, wystawionymi za rzekome wykonanie usług określonych tymi umowami, doprowadzili do wypłaty z majątku spółki środków pieniężnych na wskazywane przez siebie rachunki bankowe. – Środki te następnie sprawcy dzielili między siebie, a nadto przeznaczali je na finansowanie działalności członków zorganizowanej grupy przestępczej objętej odrębnym postępowaniem, w tym na zakup środków odurzających i substancji psychotropowych – zaznaczyła prok. Marszałek.

Jak podała prokurator, wśród oskarżonych znaleźli się Marzena S.-C., Damian D., Manuel J.B., Daniel G., Tadeusz Cz. oraz Robert Sz. – pełniący w spółce Wisła Kraków S.A., w poszczególnych okresach czasu objętych postępowaniem, różne funkcje zarządcze oraz Anna M.–Z., „firmująca swoim nazwiskiem działalność podmiotu, który miał realizować fikcyjne usługi na rzecz spółki”.

(PAP)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.