Wybory w Krakowie – przydatne informacje, ważne terminy

Grzegorz Skowron
Fot. PKW

Gdzie w Krakowie będzie można głosować 15 października? W jaki sposób zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania? Jak dostać pracę w obwodowej komisji wyborczej? Oto najważniejsze informacje o wyborach parlamentarnych w Krakowie.

- reklama -

15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00. Na terenie miasta będzie ponad 400 lokali wyborczych, głównie w tych samych miejscach co podczas ostatnich wyborów prezydenckich.

- REKLAMA -

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu
 • nie jest ubezwłasnowolniony
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować w Krakowie może wyborca ujęty w spisie wyborców, sporządzanym dla stałego obwodu głosowania:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Krakowa
 • stale zamieszkujący na terenie Krakowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Krakowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Krakowa.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający w Krakowie w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w Krakowie jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

- Advertisement -

Wniosek należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów, na piśmie z własnoręcznym podpisem, elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą od godz. 7.40 do 15.30, przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

 • dla mieszkańców dzielnic I—VII: al. Powstania Warszawskiego 10
 • dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a
 • dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Krakowie, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Krakowa, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien do dowolnie wybranego urzędu gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim – wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć od 1 września 2023 r. do 12 października.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są od godz. 7.40 do 15.30 przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

 • dla mieszkańców dzielnic I—VII: al. Powstania Warszawskiego 10
 • dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a
 • dla mieszkańców dzielnic XIV—XVIII: os. Zgody 2

Informujemy że na stronie internetowej MObywatel dostępna jest usługa sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dodatkowo wyświetla się tam informacja o obwodzie głosowania (numer obwodu, adres komisji), w którym spisie wyborców jest się ujętym w wyborach 15 października 2023 r.

Praca w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Krakowie należy zatem zgłaszać do komitetów wyborczych po tej dacie, nie później niż do 15 września.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

Ewentualnego zgłoszenia swojej kandydatury można dokonać bezpośrednio do Komisarza Wyborczego lub za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa. Urząd rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń i podobnie do kandydatur zgłaszanych przez komitety wyborcze, będą one przyjmowane do 15 września.

Wyborcy mogą indywidualnie zgłaszać swoje kandydatury w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa:

 • pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • ul. Wielicka 28a
 • os. Zgody 2
 • al. Powstania Warszawskiego 10

od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30. W tych punktach będzie także możliwość pobrania wydrukowanych formularzy zgłoszenia.

Do 2 października będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub w dniu głosowania podlegać będą obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Do 6 października odbędzie się składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wyborcy z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami od 9 do 13 października w godzinach 8.00–15.00 oraz w dniu wyborów 15 października w godzinach 7.00–21.00 pod numerami tel. 12 616 50 76 oraz 12 616 50 26.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie będą sukcesywnie publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje można także uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Miasta Krakowa – 12 616 55 55.

(AI GEG)

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *