GDDKiA odrzuciła najtańszą firmę. Ta się odwołała i wygrała

Grzegorz Skowron

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ponownie wskazała zwycięzcę przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. To drugie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Pierwsze została uchylone. Wtedy GDDKIA odrzuciła najtańszą formą, ale ta się odwołała, a Krajowa Izba Odwoławcza uznała jej protest za zasadny.

- reklama -

Jak jednak do tego doszło?

- REKLAMA -

W przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu złożono 8 ofert. – Najniższą cenę – 217,5 mln zł – zaoferowało konsorcjum firm z NDI na czele. Było to ponad 30 proc. mniej niż założony przez nas budżet (311,5 mln zł). W takiej sytuacji musieliśmy, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, poprosić wykonawcę o złożenie wyjaśnień, czy zaproponowana przez niego kwota nie jest rażąco niska. Po otrzymaniu wyjaśnień uznaliśmy je za niewystarczające i oferta konsorcjum nie została wzięta pod uwagę przy wyborze. Wybraliśmy firmę Strabag – tłumaczy Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Advertisement -

Odrzucony wykonawca skorzystał jednak z prawa do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i… wygrał. – Zgodnie z wyrokiem powtórzyliśmy ocenę i wybór, wskazując ofertę konsorcjum NDI jako najkorzystniejszą – podaje Monika Skrzydlewska. Teraz to pozostali wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Warto przypomnieć, że wybrana wcześniej oferta firmy Strabag mówiła o kwocie 218 mln złotych, a więc była minimalnie droższa od tej, która teraz wygrała.

Najważniejsze zadanie wykonawcy to wzmocnienie nawierzchni drogi i podniesienie jej parametrów do nośności 11,5 tony na oś. – Aby zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników chcemy wybudować dwa przejścia podziemne dla pieszych, przebudować, a w razie konieczności dobudować nowe zatoki autobusowe, a także przebudować sześć skrzyżowań. Planujemy wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ekranów akustycznych, które w znacznym stopniu zredukują hałas – wylicza przedstawicielka GDDKiA. – Wszystkie te działania będą miały na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej – dodaje.

Na przeprowadzenie prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, nie licząc przerw zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca. 

Droga krajowa nr 94 biegnie równoleżnikowo przez całą Małopolskę, od granicy województwa śląskiego do granicy województwa podkarpackiego i stanowi alternatywę dla autostrady A4. Dla miasta Olkusz jest główną arterią komunikacyjną, którą przejeżdża średnio nawet ponad 30 tys. samochodów na dobę. – Ze względu na miejski charakter tego odcinka konieczne jest przeprowadzenie takich prac, które usprawnią bezpieczne korzystanie z drogi wszystkim użytkownikom – kierowcom, pieszym i rowerzystom – podkreśla Monika Skrzydlewska. Inwestycja obejmie 4,4-kilometrowy odcinek drogi 94, zaczynający się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięgający prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską.

(AI GEG)

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *