Miasto po raz drugi wystawia na sprzedaż swoje akcje Cracovii

Podzielże się tym

Fot. Agencja Informacyjna GEG

Urząd Miasta Krakowa ogłosił drugi przetarg na zbycie akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” należących do gminy. W pierwszym nie było chętnych na odkupienie od miasta udziałów w tej spółce sportowej.

Do zbycia przeznaczony jest pakiet 73 480 akcji spółki Miejski Klub Sportowy „Cracovia”. Ich wartość nominalna to 7 348 000 zł. Ale sporządzona ostatnio wycena rynkowa (z połowy 2022 roku) mówi już o kwocie 26,7 mln złotych. Miasto chce sprzedać cały pakiet, wyklucza odkupywanie pojedynczych akcji lub mniejszej liczby niż oferowana do sprzedaży.

Chętni mogą zgłaszać swoje oferty do 21 sierpnia 2023 roku, do godziny 15.00. Jednym z warunków przystąpienia do postępowania przetargowego jest wpłacenie wadium w wysokości 1 335 986,25 zł. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Czerwieńskiego 16.

Miasto Kraków ma 73 480 akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna. To 33,64 proc. wszystkich akcji znanego klubu. O ich odkupienie zwrócił się do prezydenta miasta większościowy udziałowiec Cracovii – spółka Comarch SA. Ona jest właścicielem 144 381 akcji, czyli 66,11 proc.

25 stycznia 2023 roku Rada Miasta Krakowa zgodziła się na zbycie miejskich akcji klubu sportowego „Cracovia” w drodze przetargu. Radni nie ograniczyli kręgu potencjalnych nabywców. Jedyny wymóg, jaki był im stawiany, dotyczył ich sytuacji ekonomicznej i finansowej, która miała stanowić gwarancję zapłaty ceny akcji, a ponadto ustanowiono, że oferenci nie mogą znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości, ani nie mogą zachodzić wobec nich przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego. Akcje miał kupić ten, kto w przetargu zaproponuje najwyższą cenę.

Tymczasem 30 marca 2023 roku do Urzędu Miasta Krakowa dotarło stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego. Jak wynika z pisma KNF, chcąc oferować akcje wszystkim miasto powinno przygotować i opublikować prospekt informacyjny. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg i zapraszać do składania ofert nieograniczone grono podmiotów. Co ważne – za zatwierdzenie prospektu informacyjna trzeba zapłacić równowartość 6 tys. euro. Komisja Nadzoru Finansowego wskazała jednak miejskich urzędnikom, że obowiązku publikacji prospektu informacyjnego i związanych z tym kosztów można uniknąć ograniczając krąg uprawnionych do zakupu miejskich akcji klub sportowego.

I takie rozwiązanie zostało wybrane. Po zmianach akcje „Cracovii” mogą kupić jedynie tzw. inwestorzy kwalifikowani, czyli m.in. instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, duże firmy, organy publiczne. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że akcje i tak kupi Comarch. Każdy inny nabywca stawałby się tylko mniejszościowym udziałowcem bez większego wpływu na działalność klubu sportowego.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.