Odroczony proces znanego rajdowca Leszka K.

Grzegorz Skowron
Fot. Pixabay

Do 24 czerwca Sąd Okręgowy w Krakowie odroczył rozpoczęcie procesu Leszka K. i 16 innych osób, jego pracowników i partnerów biznesowych. Zarzucono im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych przy obrocie luksusowymi samochodami.

- reklama -

Proces grupy nie rozpoczął się we wtorek, bo w sądzie nie stawił się obrońca jednego z oskarżonych, mimo że jego obecność była obowiązkowa. Na sali rozpraw nie zjawił się też Leszek K., któremu zarzucono założenie grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych i kierowanie nią.

- REKLAMA -

Według prokuratury auta kupowane za granicą lub w autoryzowanych salonach w Polsce trafiały na krajowy rynek przy wykorzystaniu przepisów pozwalających obniżyć ich wartość o podatek VAT i należności akcyzowe. Zgodnie z ustaleniami śledczych temu celowi miały służyć fikcyjne podmioty gospodarcze. Były one pozornymi nabywcami samochodów, które ostatecznie trafiały do salonu Leszka K. lub spółki przez niego kontrolowanej.

- Advertisement -

Prok. Magdalena Michalik z Prokuratury Okręgowej w Krakowie podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw, że działania grupy były „zaplanowane, przygotowane i świetnie zsynchronizowane”. Akta tej sprawy zajęły prawie 400 tomów.

„W toku postępowania zgromadzony był bardzo obszerny materiał dowodowy. Prokuratura zweryfikowała ponad 30 podmiotów gospodarczych i były to podmioty zarówno zarejestrowane w Polsce, jak też te, które pozornie miały mieć siedziby poza granicami naszego kraju” – powiedziała prokurator.

Dodała, że powstawały one specjalnie po to, by być wystawcami tzw. pustych faktur lub ich odbiorcami, co miało służyć zaniżaniu zobowiązań podatkowych. Były rejestrowane na chwilę, nie prowadziły faktycznej działalności i nie odprowadzały podatku.

„Ten mechanizm przestępczy jest znanym i wykorzystywanym wielokrotnie przez grupy przestępcze – to tzw. karuzela podatkowa, czyli pozorny obrót towarem przez fikcyjne podmioty, obrót jednodniowy towarów ogromnej wartości” – powiedziała prok. Michalik.

W sumie w tej sprawie oskarżonych jest 19 osób. Wobec dwóch z nich będzie się toczyć osobne postępowanie.

Według śledczych w wyniku działań grupy uszczuplone zostały należności w łącznej kwocie blisko 7 mln zł. Doszło także do narażenia na ich uszczuplenie w łącznej kwocie blisko 3,8 mln zł.

Grupa miała działać od grudnia 2014 r. do grudnia 2017 r. Oskarżonym zarzucono przestępstwa skarbowe, oszustwa podatkowe i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów.

Oskarżonym zarzucono także w akcie oskarżenia pranie brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu rachunków bankowych fikcyjnych podmiotów gospodarczych i przestępstwa związane z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Leszkowi K. zarzucono także oszustwa na szkodę banków i przywłaszczenie powierzonego mu samochodu marki Lamborghini Huracan o wartości 650 tys. zł.

(PAP)

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *