Premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu

Podzielże się tym

Warszawa, 13.11.2023. Premier Mateusz Morawiecki przemawia na sali sejmowej w Warszawie podczas posiedzenia inaugurującego X kadencję izby (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego, dymisję Rady Ministrów.

Zgodnie z konstytucją, szef rządu składa dymisję na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w niedawnym orędziu telewizyjnym, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Minister w KPRP Małgorzata Paprocka przekazała w poniedziałek w Studiu PAP, że po zakończeniu uroczystości w parlamencie, w poniedziałek ok. godz. 19-20 prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu premierowi i Morawieckiemu.

W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Na pierwszym posiedzeniu ślubowanie złożyli posłowie nowej kadencji. Rota ślubowania zapisana w konstytucji brzmi: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Tekst roty odczytał Marszałek Senior Marek Sawicki (PSL).

Ślubowanie prowadziły posłanki sekretarze. Każdy z parlamentarzystów, po wyczytaniu swojego imienia i nazwiska, wstawał i wypowiadał słowo: „Ślubuję”. Poseł mógł dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Niektórzy posłowie składając ślubowanie kładli prawą rękę na sercu, część stawała na baczność.

(PAP)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły