Uniwersytet Rolniczy obchodzi jubileusz 70-lecia

Podzielże się tym

Fot. materiały prasowe UR

W dniach 6-7 lipca 2023 roku odbędą się uroczystości związane obchodami jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ciągu 70 lat istnienia mury tej uczelni opuściło 94282 absolwentów. Nadano stopień doktora 1773 osobom, habilitowano 674 naukowców, a 247 osób uzyskało profesury.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jedną z wiodących uczelni w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce. Uczelnia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 roku rozwijały się nauki rolnicze i leśne.

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. W 1776 r. ks. Hugo Kołłątaj zaproponował wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulatu o utworzeniu Katedry Rolnictwa. Powołana w 1806 r. Katedra Gospodarstwa Wiejskiego istniała tylko trzy lata. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1890 r. przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ. Pomyślny rozwój Wydziału przerwała II wojna światowa. W trudnych warunkach okupacji organizowano studia konspiracyjne i tajne nauczanie. Po wojnie Wydział wznowił swoją działalność rozbudowując struktury i w 1946 r. przekształcony został w Wydział Rolniczo-Leśny. Trzy lata później w 1949 r. powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1951 r. wstrzymano rekrutację.

Wydział Rolniczy UJ stanowił podstawę utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Odegrał on istotną rolę w kształceniu studentów i kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni oraz powstania w jej strukturach kolejnych wydziałów.

Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 1978 r. nadano imię Hugona Kołłątaja – prekursora nauk rolniczych w Polsce.

11 kwietnia 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ważniejsze daty w historii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

1776    Postulat utworzenia w Akademii Krakowskiej Katedry Rolnictwa

1806 – 1809     Katedra Gospodarstwa Wiejskiego

1890 – 1923     Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

1923    Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego

1946 – 1949     Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego

1949    Wydział Rolniczy i Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego

1953 – 1972     Wyższa Szkoła Rolnicza

1972    Akademia Rolnicza

1978    Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2008    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Historia powstania wydziałów

1953     Wydział Zootechniczny (obecnie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

1955     Wydział Melioracji Wodnych (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

1963     Wydział Leśny (reaktywowany)

1968     Wydział Ogrodniczy

1973     Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (włączony w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 r.)

1977     Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa (później – Wydział Agroinżynierii, a obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)

1994     Wydział Technologii Żywności

2003     Międzywydziałowe Studium Biotechnologii (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)

2009     Architektura Krajobrazu – Studia międzywydziałowe

2010     Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

2014     Przekształcenie Wydziału Ogrodniczego w Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

2014     Włączenie Architektury Krajobrazu – Studiów Międzywydziałowych w strukturę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Program jubileuszu

Uroczystości poprzedzone zostaną mszą świętą w intencji żyjących i zmarłych członków Społeczności Akademickiej Uczelni, która odprawiona zostanie 5 lipca 2023 r. o godz. 17.00 w Kolegiacie św. Anny w Krakowie.

Na 5 lipca na godzinę 21:00 zaplanowano Video Mapping 3D na elewacji budynku Collegium Godlewskiego, mieszczącego się przy al. Mickiewicza 21 (szczegóły w dalszej części informacji).

W czwartek, 6 lipca br. o godz. 8:00 w programie jubileuszu znalazło się m.in.: odsłonięcie wmurowanej w Dworku URK tablicy upamiętniającej prof. Józefa Kubicę, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (Dworek URK, ul. Balicka 253 w Krakowie). Główna uroczystość odbędzie się w Centrum Kongresowym URK (al. 29 Listopada 46). Zaplanowano m.in. referaty plenarne: prof. dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz, prorektor ds. nauki URK pt. „Wybiegając ku przyszłości: nowe wyzwania i możliwości na rynku żywności i zdrowia”, a także prof. dr. hab. inż. Tadeusza Uhla pt. „You can see more from space – Space technologies for nature and agriculture” (na temat technologii kosmicznych dla natury i rolnictwa).  Prezentowana będzie także wystawa okolicznościowa przygotowana przez Bibliotekę Główną URK (hol Centrum Kongresowego URK). Przed budynkiem Wydziału Leśnego, w którym mieści się Centrum Kongresowe URK odbędzie się EXPO – czyli pokaz technologii opracowanych przez Zespoły Badawcze URK. Pierwszy dzień zakończy Uroczysty Koncert Jubileuszowy w Klubie Akademickim „Arka”(ul. Klemensiewicza 3).

Z kolei 7 lipca br. również w Centrum Kongresowym URK odbywać się będą dwie równoległe sesje: z okazji 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Poruszana w referatach tematyka w ramach stulecia WRE dotyczyć będzie m.in. zmian klimatycznych i możliwości uprawy niemodyfikowanych genetycznie odmian soi, aspektów ekonomicznych, środowiskowych i produkcyjnych zielonego ładu, czy dezagraryzacji wsi i gospodarstw rolnych oraz bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście postępu biologicznego. Z kolei w ramach obchodów 70-lecia WHiBZ przedstawiane referaty dotyczyć będą m.in. dynamicznego rozwoju nauk zootechnicznych na URK, neuroendokrynnej regulacji procesów fizjologicznych, żywieniowych metod ograniczania emisji metanu
w chowie krów mlecznych, inteligentnych technologii w zootechnice, badań nad biologia i biotechnologią rozrodu zwierząt, czy nowych technologii w badaniach pszczół.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.