Na tą obwodnicę kierowcy długo czekają. I poczekają jeszcze cztery lata

Podzielże się tym

Fot. GDDKiA Kraków

To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym regionie. W końcu może ruszyć budowa obwodnicy Zabierzowa. Wykonawca – firma Budimex – ma 37 miesięcy na wybudowanie ponad 10-kilometrowego odcinka nowej drogi.

W piątek, 21 lipca 2023 roku, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Budimex podpisali umowę na budowę obwodnicy Zabierzowa na drodze krajowej nr 79. Nowa droga o długości ponad 10 km połączy okolice węzła Modlniczka i Rudawy. Na nowej trasie powstanie m.in. ok. 300-metrowy tunel. Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka ‎dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Wartość kontraktu to prawie 676 mln złotych. Wykonawca na budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca. Kierowcy powinny przejechać nową obwodnicą za cztery lata – w sierpniu 2027 roku. 

– Obwodnica Zabierzowa to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie. Przez tę miejscowość codziennie przejeżdża nawet przeszło 20 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby ulżyć mieszkańcom Zabierzowa, a także kierowcom, którzy korzystają z trasy prowadzącej przez tę miejscowość, bo to przyniesie im wiele korzyści, takich jak mniejszy hałas, czyste powietrze i zaoszczędzony czas – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przygotowania do tej inwestycji ciągnęły się jednak latami. Sam wybór wykonawcy sie przedłużał. Firma Budimex to trzeci podmiot, który został wybrany do realizacji tej inwestycji. Poprzednie dwa wybory zostały unieważnione z powodu odwołań składanych przez wykonawców. Ponadto, na etapie unieważnienia drugiego wyboru, została złożona skarga do Sądu Zamówień Publicznych, co dodatkowo wydłużyło całą procedurę. Ze względu na te wydarzenia podpisanie umowy opóźniło się o ok. osiem miesięcy. A jakby tego było mało, oferta Budimexu przekraczała pierwotny kosztorys inwestycji. – Zwróciliśmy się do ministra infrastruktury z wnioskiem o dodatkowe środki na obwodnicę Zabierzowa – przypomina Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. 3 marca 2023 roku dodatkowe pieniądze zostały przyznane.

Ponad 10-kilometrowa droga z 300-metrowym tunelem

Obwodnica Zabierzowa będzie miała długość 10,3 km i zostanie poprowadzona po północnej stronie miejscowości. Nowy przebieg DK79 przejmie ruch tranzytowy, co poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez tę miejscowość przejeżdża codziennie ponad 21 tysięcy pojazdów, z czego prawie 2,5 tysiąca to ciężarówki. Inwestycja wpłynie też pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. 

zabirozw obwodnica mapa

Nowa trasa rozpocznie się przy węźle Modlniczka. Przez pierwsze 3,5 km będzie to trasa dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. W okolicy ul. Kasztanowej będzie miał początek tunel o długości 300 metrów, który zostanie poprowadzony pod ul. Krakowską. Nad tunelem powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych. Obwodnica wychodząc z tunelu odbije na północ od dzisiejszej DK79. Pierwsze skrzyżowanie na tej trasie powstanie w formie ronda łącząc ul. Szlachecką i projektowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 774. Kolejne rondo pozwoli na włączenie się na obwodnicę z ul. Rodziny Pagenów i z ul. Łąkowej w Bolechowicach. Od tego miejsca droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. 

W zachodniej części obwodnica będzie przebiegała wiaduktem nad linią kolejową łączącą Kraków i Katowice. Pod obiektem pozostawimy rezerwę na dwa dodatkowe tory, które mają w przyszłości połączyć obie aglomeracje. Obwodnica będzie kończyć się rondem w Rudawie, z którego zostanie rozprowadzony ruch na obecną DK79. Obok ronda powstanie stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów. 

Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostanie odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.    

Kalendarium  inwestycji

2 września 2009 r. – podpisanie umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe   

28 października 2016 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     

29 grudnia 2017 r. – podpisanie umowy na Koncepcję programową 

15 listopada 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)    

1 lipca 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID     

1 sierpnia 2022 r. – wydanie decyzji ZRID    

28 października 2022 r. – wybór najkorzystniejszej oferty na budowę obwodnicy   

7 listopada 2022 r. – odwołanie się wykonawcy od wyboru najkorzystniejszej oferty   

28 listopada 2022 r. – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający odwołanie   

9 stycznia 2023 r. – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty   

19 stycznia 2023 r. – drugie odwołanie się wykonawcy od ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty 

2 lutego 2023 r. – drugi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający ponowne odwołanie   

14 czerwca 2023 r. – oddalenie przez Sąd Zamówień Publicznych skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający ponowne odwołanie 

14 czerwca 2023 r. – wybór najkorzystniejszej oferty 

21 lipca 2023 r. – podpisanie umowy 

zabierzow obwodnica podpisanie umowy

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.