Policja szuka kontrterrorystów. Są tylko dwa miejsca

Podzielże się tym

Fot. małopolska policja

Małopolska Policja rozpoczyna nabór na dwa stanowiska policjanta sekcji bojowej do samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Krakowie. Do obsadzenia są tylko dwa stanowiska, służba na nich zacznie się pod koniec grudnia tego roku.

Służbę w policji może pełnić:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
– nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
– dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY NA STANOWISKU POLICJANTA SEKCJI BOJOWEJ SPKP POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW w WYDZIALE DOBORU i SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE, UL. MOGILSKA 109, tel. kontaktowy: (47) 83-54-068 W PONIEDZIAŁKI i ŚRODY W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.