Rząd daje na zabytki w Krakowie – na żłobek w Nowej Hucie i Panteon Narodowy

Podzielże się tym

Fot. Flickr

Przebudowa żłobka samorządowego nr 5 na osiedlu Willowym 2 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków na terenie Panteonu Narodowego – te dwa przedsięwzięcia zostały zakwalifikowane do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacja na żłobek to 3,5 mln złotych, na prace w Panteonie przyznano 999 tys. złotych.

O rządowych dotacjach na krakowskie zabytki informuje Urząd Miasta. „W tegorocznej edycji programu udało się uzyskać dofinansowanie na dwa krakowskie projekty. Pierwszy z nich dotyczy budynku żłobka samorządowego nr 5 na osiedlu Willowym 2, który ze względu na swoją lokalizację podlega ochronie konserwatorskiej i wlicza się do gminnej ewidencji zabytków” – podaje magistrat.

Zabytkowy żłobek

Przebudowa żłobka umożliwi przyjęcie do placówki większej liczby dzieci – będzie nim mogło przebywać około 50 maluchów więcej. Zaplanowano też zmiany funkcjonalne w zakresie wszystkich kondygnacji obiektu z zachowaniem chronionej prawem bryły zewnętrznej budynku. Przebudowa dostosuje budynek do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz podniesie efektywność energetyczną budynku. Projekt obejmuje również montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz likwiduje problem związany z wadliwością starych rozwiązań technicznych. Inwestycja zakłada m.in. renowację tynków elewacyjnych z przywróceniem oryginalnej kolorystyki, odtworzenie pierwotnego wyglądu wykusza, czyli dawnej werandy, a także przywrócenie okien balkonowych wychodzących na taras i wykonanie renowacji balustrad.

zlobek3

(Fot. zlobek5.pl)

Przewidywany termin zakończenia przebudowy żłobka to 30 czerwca 2026 roku. Koszt inwestycji szacuje się na 10 000 000 zł, z czego 3 500 000 zł będzie pochodzić z uzyskanego dofinansowania z rządowego programu.

Odkryte relikty

Drugim wyróżnionym przedsięwzięciem jest konserwacja oraz pełne zabezpieczenie krypt Panteonu Narodowego, zabytków odkrytych na terenie wirydarza kościoła św. Piotra i Pawła, fragmentów murów fundamentu zakrystii oraz zabytkowych murów granicznych wirydarza.

W trakcie badań wykopaliskowych w wirydarzu kościoła św. Piotra i Pawła odsłonięto w sumie 249,4 m2 powierzchni murów i fundamentów rozmaitych budowli, datowanych od drugiej połowy XIII do XVI w. Relikty te zostaną poddane pełnej konserwacji i w przyszłości będą wyeksponowane w projektowanych pomieszczeniach ekspozycyjno-dydaktycznych Panteonu Narodowego. Oznacza to w pierwszej kolejności ich trwałe zabezpieczenie konstrukcyjne, a następnie odpowiednie zabiegi konserwatorskie, takie jak wzmocnienie ich struktury wewnętrznej, odglonowanie i odgrzybienie, usunięcie zawilgocenia i zasoleń, oczyszczenie powierzchni oraz uzupełnienie wątków lica, które uległy destrukcji.

Pełnej konserwacji będą podlegały również mury graniczne wirydarza. Renowacji poddane zostaną pomieszczenia krypt Panteonu Narodowego, których kilkukrotne zalanie w ostatnich latach spowodowały odparzenia i zawilgocenia.

Również w tym przypadku prace mają zakończyć się do 30 czerwca 2026 r. Inwestycja będzie kosztowała 1 020 000 zł. Większość tej kwoty, czyli 999 000 zł, pokryje dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.