Znamy nazwiska kandydatów na dyrektora Bunkra Sztuki

Podzielże się tym

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl (zdjęcie archiwalne)

Delfina Jałowik, Anna Łazar, Daniel Muzyczuk, Łukasz Trzciński, Joanna Warsza – to kandydaci na dyrektora Bunkra Sztuki. Nazwiska osób uczestniczących w kon kursie ujawnił krakowski magistrat.

15 listopada w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się pierwsze posiedzenie komisji powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata/tkę na stanowisko dyrektora/ki Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Na konkurs wpłynęło pięć ofert. Komisja konkursowa stwierdziła, że wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne i do drugiego etapu zakwalifikowała: Delfinę Jałowik, Annę Łazar, Daniela Muzyczuka, Łukasza Trzcińskiego oraz Joannę Warszę.

Kolejne posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, odbędzie się 29 listopada 2023 r. Kandydata/tkę na dyrektora/kę galerii wybiera komisja konkursowa, a ostateczną decyzję o powołaniu podejmie prezydent Krakowa. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nowy dyrektor/ka zostanie powołany/a na okres od 3 do 7 lat.

Głównym zadaniem dyrektora/ki Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie jest kierowanie autorskim programem i działalnością instytucji, ale równocześnie realizacja zadań wynikających z miejskiego „Programu dla sztuk wizualnych 2032”. Galeria będzie głównym operatorem tego programu oraz partnerem miasta i środowiska sztuki w realizacji jego założeń. Dodatkowym istotnym kontekstem jest także współpraca w rozwoju Programu edukacji kulturowej w zakresie edukacji dla sztuki.

(AI GEG)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.