Opuści Polskę, bo naruszył… przepisy o ochronie przyrody

Ilustrowany Kurier Codzienny

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie wylegitymowali, a następnie po przeprowadzonej wobec cudzoziemca kontroli legalności pobytu na terytorium Polski, zatrzymali ob. Ukrainy.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP był niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP, gdyż dane tej osoby widniały w dostępnych Straży Granicznej bazach danych jako osoba niepożądana na terytorium RP.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż obywatel Ukrainy został skazany przez sąd za naruszenie przepisów ustawy o ochronie przyrody na karę 3 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 1 roku.

Jak się okazało, powodem skazania było przewożenie przez granicę bez wymaganego dokumentu balsamu, w którego składzie znajdował się okaz gatunku podlegającego ochronie.

Cudzoziemiec wjechał do Polski gdy nie był jeszcze wpisany do wykazu osób niepożądanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z obowiązywaniem wpisu danych cudzoziemca do ww. wykazu, Komendant PSG w Tarnowie wydał cudzoziemcowi decyzję o zobowiązaniu do powrotu z terminem wykonania 30 dni z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

Źródło: SG

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *