Leśnictwo Skrzyszów. Modrzew europejski ma się dobrze i budzi zachwyt

1 minuta czytania

Jednym z najpiękniejszych o te porze roku miejsc w okolicach Tarnowa jest bez wątpienia plantacja nasienna modrzewia europejskiego w leśnictwie Skrzyszów. Rosną tu starannie wypielęgnowane modrzewie, z których pozyskuje się nasiona do wysiewania tego gatunku. Drzewa zwracają uwagę turystów pięknym, symetrycznym kształtem i soczystą zielenią.

Polska ma jedną z najcenniejszych genetycznie baz nasiennych wielu podstawowych gatunków lasotwórczych: sosna, świerk, modrzewie, dęby, buk, olsze, lipa drobnolistna. Stanowią ją wyłączone drzewostany nasienne (WDN, ponad 15 tys. ha), gospodarcze drzewostany nasienne (GDN, ok. 240 tys. ha), drzewostany zachowawcze oraz ponad 10 tys. drzew doborowych.

Jakość genetyczna drzewostanów podstawowych gatunków lasotwórczych (sosny, świerka, modrzewia i buka) jest zróżnicowana przestrzennie w lasach Polski. Oprócz najcenniejszych populacji, występują również niepożądane (obcego pochodzenia, np. modrzew alpejski, negatywy itd.)

Niedopuszczalne jest stosowanie w odnowieniu lasu nasion niewiadomego pochodzenia.

Tekst i fot. Zygmunt Szych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.