Wizualizacja przebiegu planowanej obwodnicy Nowego Targu

Grzegorz Skowron
Fot. GDDKiA Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała, jak ma wyglądać planowana obwodnica Nowego Targu – w okolicy osiedla Polana Szaflarska. Zobaczcie te wizualizacje.

- reklama -

– Na zdjęcia wykonane na terenie osiedla Polana Szaflarska nanieśliśmy grafiki przedstawiające przyszłą drogę – tłumaczy Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, jak powstały wizualizacje przyszłej trasy. Zdjęcia przedstawiają widoki z siedmiu różnych punktów po południowej i wschodniej stronie osiedla Polana Szaflarska. Wizualizacje zostały przygotowane na prośbę Rady Miasta – po majowych konsultacjach z mieszkańcami.

- REKLAMA -

– W kwietniu złożyliśmy do Burmistrza Nowego Targu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy południowej obwodnicy miasta, która ma być częścią drogi krajowej nr 49. We wniosku jako preferowaną trasę przebiegu drogi wskazaliśmy wariant nr 3, który został przygotowany po uwzględnieniu uwarunkowań społecznych, środowiskowych, technicznych i finansowych – podkreśla Kacper Michna.

- Advertisement -

Wariant nr 3 ma długość 4,53 km. Wykorzystuje korytarz zostawiony przez miasto Nowy Targ w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zaplanowano dwujezdniową drogę, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas będzie miał 3,5 m szerokości. Pomiędzy jezdniami przewidywany jest pas rozdziału szerokości 3 m. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).  

Trasa rozpoczynać się będzie na węźle Nowy Targ Południe i biec początkowo estakadą w kierunku wschodnim, a następnie północnowschodnim wzdłuż brzegu Białego Dunajca. Pod estakadą powstanie połączone z ul. Szaflarską rondo, które zapewni wjazd i zjazd na obwodnicę kierowcom podróżującym na trasie Zakopane – Krościenko nad Dunajcem. Projektowana przez miasto Nowy Targ ul. Sikorskiego będzie połączona z rondem przy ul. Szaflarskiej, dzięki czemu również zyska dostęp do obwodnicy.  

– Żeby zminimalizować oddziaływanie nowej drogi na Nowotarską Strefę Relaksu przygotowaliśmy rozwiązania pozwalające zmniejszyć pasu terenu niezbędnego do poprowadzenia odcinka wzdłuż tego obszaru. Zostaną również wybudowane ekrany akustyczne – zapewnia przedstawiciel GDDKiA.  

W dalszej części obwodnicy, na północ od istniejącej kładki pieszo-rowerowej, powstanie most nad Białym Dunajcem, następnie trasa połączy się z istniejącą DK49 ok. 300 metrów na północ od Zakładu Gospodarowania Odpadami. W tym miejscu powstanie rondo. Dalej droga biec będzie na południe, w obecnym śladzie DK49, do ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 969 (obwodnica Waksmundu). Ten odcinek zostanie rozbudowany do dwóch jezdni, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.  

Wzdłuż nowej trasy powstaną nowe drogi zapewniające komunikację dla tego obszaru. – W ramach inwestycji będziemy dbać także o zachowanie ciągłości przebiegu ścieżek rowerowych i narciarskich tras biegowych. Zaplanowano budowę przejść dla średnich i małych zwierząt. Przebudujemy również fragment ul. Lotników – wylicza Kacper Michna. 

(AI GEG) (FOT.GDDKiA)

Share This Article
Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *